שינוי בליגות ילדים א'

08:12 15/10/2013

14 באוקטובר 2013

לכבוד
קבוצות ילדים א' לאומית צפון (83)
קבוצות ליגה ילדים א' חיפה (91)
קבוצות ליגה ילדים א' צפון (89)

ג.א.נ.,


הנדון: שינוי בליגות ילדים א'


1. קבוצת עוצמה כפר ורדים (קבוצה מספר 4917) תשחק בליגה
ילדים א' לאומית צפון במקום הפועל מגידו שירדה לליגה מחוזית
(בהתאם לתוכנית המשחקים שפורסמה).
הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם ביה"ס קשת,רח' אשכר
בכפר ורדים בשעה 19.00

2. אנא מחקו את עוצמה כפר ורדים מתוכנית המשחקים של ליגה
ילדים א' צפון.

3. קבוצת הפועל מגידו(קבוצה מס' 275) תשחק בליגה ילדים א' חיפה
במקום הפועל נהריה גפן שהתפרקה(בהתאם לתוכנית המשחקים
שפורסמה).
הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם תיכון אזורי מגידו,
בשעה 17:00.
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות


0