שינוי מספרי טלפון ופקס באיגוד

15:18 11/02/2008
שינוי מספרי טלפון ופקס באיגוד הכדורסל
הננו להביא לידיעתכם כי ביום שני 11/2/08 מספרי הטלפון והפקס באיגוד הכדורסל השתנו

בשל החלפת המרכזייה .

להלן מספרי הטלפון והפקס החדשים :


טלפון:              03-5686666

פקס ראשי     03-5686667

פקס איגוד שופטים: 03-5686668

פקס מח' רישום:      03-5686669