גמר סל - נערות ב' מחוזית, 160

14:29 26/04/2009
26 אפריל 2009

לכבוד

_______________


ג.א.נ,

הנדון: גמר סל - נערות ב' מחוזית, 160
                    
1.    הפועל גליל עליון - הפועל נהריה
    יום שלישי 05/05/09 שעה 19:00 בקבוץ דפנה
    יום שלישי 12/05/09 שעה 18:00 בנהריה

2.    מכבי רעננה - בני יהודה ת"א
    יום שלישי 05/05/09 שעה 19:30 ברעננה
    יום שלישי 12/05/09 שעה 18:00 בבית דני ת"א

3.    הפועל פסגת זאב ירושלים - הפועל באר טוביה
    יום שלישי 05/05/09 שעה 18:30 בירושלים
    יום שלישי 12/05/09 שעה 18:00 בבאר טוביה

* איגוד השופטים ישבץ לכל משחק 2 שופטים ועל הקבוצה המארחת לשלם שובר שיפוט
נוסף.

* המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תוכרז
כמנצחת בסידרה.

* המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום
שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים תשוחק הארכה במשחק
השני בין שתי הקבוצות במשחק האחר תוכרז כמנצחת.

* שלושת הקבוצות המנצחות תעלנה לליגה לאומית.



                                    בכבוד רב,
        

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות