גמר גביע האיגוד לגברים

11:21 13/03/2007
                        
                                  13 מרץ 2007
לכבוד                 

_______________


א.נ.,

הנדון: גמר גביע האיגוד לגברים

יום חמישי 19/4/07                שעה
הפועל משגב - אליצור יבנה             20:30

יום רביעי 25/4/07                שעה
אליצור יבנה - הפועל משגב            20:30


•    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תזכה בגביע. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותזכה בגביע.
•    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת למזכירות האיגוד טלפונית או באמצעות הפקס.
•    טקס חלוקת הגביע והמדליות ייערך ביום רביעי 25/4/07 לאחר סיום המשחק ביבנה.
•    איגוד השופטים ישבץ לכל משחק 2 שופטים ו-3 שופטי מזכירות. התשלום לשופטי המשחק יהיה ע"ח הקבוצה הביתית ע"פ השוברים הרגילים. התשלום לשופטי המזכירות יהיה ע"ח איגוד הכדורסל.
                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות