קבוצות ליגת על גברים-נוהלי העברות והרשמות שחקנים

09:00 11/09/2011

11 ספטמבר 2011
לכבוד
קבוצות ליגת-על גברים (ליגת "לוטו")

ג.א.נ.,


הנדון: נוהלי העברות והרשמות שחקנים

להלן תזכורת לגבי נוהלי העברות והרשמות שחקנים ישראליים וזרים לקראת עונת המשחקים 2011/12 וזאת ע"פ תקנון האיגוד ותקנון מנהלת הליגה.
העונה הרשמית תתחיל בטורניר גביע צ'אנס בירושלים אליו יש להופיע עם כרטיסי שחקן מאושרים לעונה זו לאחר שכל השחקנים נרשמו כחוק באיגוד (ניתן לרשום שחקנים זרים רק למשחקי גביע צ'אנס מבלי שיחשבו במניין ההרשמות לליגה).

כללי
המועד האחרון לרישום שחקנים לכל מחזור ומחזור (ליגה או גביע) הוא בבוקר המשחק עד השעה 11:00.

ההרשמות וההעברות הן אך ורק ע"פ טפסים מקוריים שיימסרו במשרדי האיגוד ולא בפקס.

כמו כן כל שחקן צריך להיות מאושר גם בבקרה התקציבית.


המסמכים שיש להביא הם:


העברות/השאלות שחקנים ישראליים וזרים
1. טופס העברת שחקן חתום כחוק ע"י ב"כ הקבוצה המשחררת. ב"כ הקבוצה המקבלת והשחקן עצמו.
2. כרטיס שחקן מהקבוצה המשחררת (ללא צירוף כרטיס השחקן לא תאושר ההעברה).
3. תמונת פספורט של השחקן.
4. בדיקה רפואית.
5. תשלום של 1,600 ש"ח עבור הרשמת השחקן הזר בפיב"א. סכום זה מועבר ע"י האיגוד לפיב"א - שחקן לא יכול לשחק בליגה כלשהיא ללא רישומו בפיב"א.

הרשמת שחקן ישראלי חדש (יליד ישראל)
1. טופס הרשמת שחקן.
2. תמונה עדכנית של השחקן.
3. תעודת זהות ישראלית.
4. בדיקה רפואית.
.../2
- 2 -

הרשמת שחקן מתאזרח חדש (לא יליד ישראל)
1. טופס הרשמת שחקן.
2. תמונה עדכנית של השחקן.
3. שחרור בינלאומי מאיגוד הכדורסל האחרון בו שיחק השחקן.
4. בדיקה רפואית.
5. תעודת אזרחות ישראלית (תעודת זהות לא מספקת). דוגמא ניתן לראות בספר המשחקים של איגוד הכדורסל.
6. אישור משלטונות צה"ל על כך שהשחקן עומד בחוק שירות הביטחון. דוגמא של האישור ניתן לקבל באיגוד.
7. תשלום של 3,500 ש"ח עבור הרשמת השחקן המתאזרח בפיב"א. סכום זה מועבר ע"י האיגוד לפיב"א. כל שחקן המשנה סטטוס באזרחותו חייב להירשם גם בפיב"א. השחקן לא יכול לשחק בליגה כישראלי מבלי אישור מפיב"א.

הרשמת שחקן זר חדש
1. טופס הרשמת שחקן.
2. תמונה עדכנית של השחקן.
3. שחרור בינלאומי מאיגוד הכדורסל האחרון בו שיחק השחקן.
4. בדיקה רפואית.
5. דרכון השחקן.
6. תשלום נוסף של 3,725 ש"ח עבור הרשמת השחקן בפיב"א. סכום זה מועבר ע"י האיגוד לפיב"א - שחקן לא יכול לשחק בליגה כלשהיא ללא רישומו בפיב"א.


אנו ממליצים לקבוצות לא לחכות עד הרגע האחרון ברישומי והעברות השחקנים ולהשתדל לסיים את כל הרישומים לא ביום המשחק אלא מספר ימים קודם לכן.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות