גמר סל -ליגה לאומית גברים : בית תחתון , 2

16:02 10/04/2011
10 אפריל 2011
לכבוד
_____________________

ג.א.נ.,

הנדון: גמר סל – ליגה לאומית גברים: בית תחתון, 2

1. מחזור 27: יום שלישי 12/04/11 שעה
- עירוני רמת גן – מכבי הוד השרון 19:00
- הפועל גלבוע/עפולה – הפועל בארי 19:00
- הפועל כפר סבא/כוכב יאיר – הפועל נהריה 19:00

2. מחזור 28: יום ראשון 17/04/11 שעה
- מכבי הוד השרון – הפועל נהריה 19:30
- הפועל בארי – הפועל כפר סבא/כוכב יאיר 19:00
- עירוני רמת גן – הפועל גלבוע/עפולה 19:00

3. מחזור 29: יום רביעי 20.04.11 שעה
- הפועל גלבוע/עפולה – מכבי הוד השרון 19:00
- הפועל כפ"ס/כוכב יאיר – עירוני רמת גן 19:00
- הפועל נהריה – הפועל בארי 19:30

4. מחזור 30: יום שלישי 26/04/11 שעה
- מכבי הוד השרון – הפועל בארי 19:30
- עירוני רמת גן – הפועל נהריה 19:00
- הפועל גלבוע/עפולה – הפועל כפ"ס/כוכב יאיר 19:00

5. מחזור 31: יום שלישי 03/05/11 שעה
- הפועל כפ"ס/כוכב יאיר – מכבי הוד השרון 19:00
- הפועל נהריה – הפועל גלבוע/עפולה 19:30
- הפועל בארי – עירוני רמת גן 19:00

• 2 הקבוצות האחרונות תרדנה לליגה ארצית.
• כל הקבוצות יגררו עימן מהליגה הרגילה את כל התוצאות.
בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות