שינוי בליגות נוער לאומית

13:24 19/08/2013

16 באוגוסט 2013

לכבוד

קבוצות ליגה נוער לאומית צפון
קבוצות ליגה נוער ארצית צפון


ג.א.נ.,

הנדון: שינוי בליגות נוער לאומית


1. קבוצת מכבי קרית ביאליק (קבוצה מספר 542) תשחק בליגה נוער
לאומית צפון במקום עצמה כפר ורדים שירדה לליגה ארצית.

2. קבוצת עצמה כפר ורדים (קבוצה מספר 2188) תשחק בליגה
נוער ארצית צפון במקום מכבי קרית ביאליק שעלתה לליגה הלאומית.בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות