גמר סל - ליגת על נשים

13:43 06/04/2014


לכבוד
6 באפריל 2014

____________

____________
א.ג.נ.,
הנדון: גמר סל - ליגת על נשים

גמר

אליצור רמלה – מכבי אשדוד

יום שני 7.4.14 בשעה 19.40 ברמלה
יום חמישי 10.4.14 בשעה 19.40 באשדוד
יום חמישי 17.4.14 בשעה 19.40 ברמלה
יום רביעי 23.4.14 בשעה 19.40 באשדוד (אם יהיה צורך)
יום שני 28.4.14 בשעה 20.00 ברמלה ם(אם יהיה צורך)
בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות