רבע גמר גביע המדינה לנשים

09:14 04/07/2007
                        

                                  3 יולי 2007

לכבוד                 

קבוצות ליגת-על נשים


א.נ.,הנדון: רבע גמר גביע המדינה לנשים

בהמשך למכתבנו מיום 28/6/07 לגבי תאריכי הליגה והגביע, הרי במידה ואליצור רמלה תשחק ביורוליג ייערכו משחקיה בשלב רבע גביע המדינה ביום ראשון 16/12/07 ויום שבת 22/12/07 ולא בתאריכים המופיעים בתכנית.
                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות