ביטול עקב גשם

13:35 04/12/2012

4 דצמבר 2012איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום שלישי

ה -4/12/12 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל