חוזר רשמי מס' 8 לעונת 2008/9

00:00 02/04/2009
2 אפריל 2009
לכבוד:


_______________

א.ג.נ.,הנדון: חוזר רשמי מס' 8 לעונת 2008/2009

1.    הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 01/04/09 החליטה על שינוי תקנון המשחקים כדלקמן:

לפרק 2 בתקנון האיגוד יתווסף סעיף ט'

"אגודה אשר תרשום ו/או תשתף קבוצות בליגה כלשהי מחוץ לאיגוד הכדורסל או בליגות אזוריות כלשהן, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מראש מאיגוד הכדורסל, לא תוכל לרשום ולשתף קבוצות אחרות של אותה אגודה במסגרת איגוד הכדורסל, בכל ליגה שהיא (כולל בליגות בוגרים/ות, נוער ונערים/ות). נציג אותה אגודה לא יוכל להיות חבר במסגרת מוסדות איגוד הכדורסל (חבר הנהלה או חבר בוועדות האיגוד)".


2.    הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 01/04/09 החליטה כי בסעיף 63 בתקנון המשחקים - "העברת נושא לבדיקת חברת חקירות", תתווסף סייפא לסעיף הקיים ובו ייקבע:

"במידה ובית הדין המשמעתי ירשיע קבוצה/בעל תפקיד/מאמן/שחקן או סוכן בקשר ישיר או עקיף לחקירת חברת חקירות ישא המורשע בכל העלויות הכרוכות בשכירת שירותי משרד החקירות".
בכבוד רב,נפתלי גושן
רכז הליגות