חצי גמר גביע המדינה לנערים

13:19 12/02/2007
                        
                              12 פברואר 2007
לכבוד                 

_______________


א.נ.,


הנדון: חצי גמר : גביע המדינה לנערים

יום שני 5/3/07                שעה
הפועל גליל החולה - הפועל גבעתיים        19:00
מכבי יהושע ת"א - הפועל יובל ירושלים    19:00

יום חמישי 8/3/07                שעה
הפועל גבעתיים - הפועל גליל החולה        20:30        
הפועל יובל ירושלים - מכבי יהושע ת"א    18:30


•    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל למשחק הגמר. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה למשחק הגמר.
•    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת למזכירות האיגוד טלפונית או באמצעות הפקס.
•    משחק הגמר ייערך ביום רביעי 18/4/07 ולא ביום חמישי 19/4/07 כפי שנקבע תחילה.                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות