סמכויות ועדת חריגים על פי התקנון ומועד הישיבה

10:28 01/11/2013

31 באוקטובר 2013


סמכויות ועדת חריגים על פי התקנון ומועד הישיבה


מכסת העברות

בליגה נוער לאומית ,נערים א' לאומית,נערים א' ארצית וילדים א' לאומית יש הגבלת העברות לכל קבוצה
(2 בנוער ונערים ,3 בילדים א').
לועדת חריגים יש סמכות לאשר כמות שחקנים מעבר למכסה.
לועדת חריגים יש סמכות לאשר בנוער 2 שחקנים מכיתה י"ב או 2 שחקנים מכיתה י"א.

ארכה להעברות והרשמות

לועדת חריגים יש סמכות להאריך את מועד ההעברות ומועד ההרשמות ב-10 ימים נוספים בליגות
לאומית נשים, ארצית גברים ונשים,א' גברים ונשים,ליגה ב',נוער,נערים,נערות,ילדים,ילדות קט סל.
לועדת חריגים יש סמכות לאשר העברות מליגת על גברים,לאומית גברים ועל נשים לשחקנים מעל
גיל 21 (התקנון לא מאפשר לשחקנים מהליגות המקצועניות לרדת במהלך העונה לליגות חובבניות
אלא רק אם הם פחות מגיל 21 שנה.)
אין לועדת חריגים סמכות לטפל בהרשמות והעברות בליגות המקצועניות :ליגת על גברים,ליגת על
נשים וליגה לאומית גברים שם העברות וההרשמות הם על פי התקנון ללא הקלות וחריגות.


שחקנים בהסגר

אין לועדת חריגים כל סמכות לטפל ברישום שחקנים שמסיימים הסגר, יש הרבה הגבלות שעשתה
ועדה מקצועית וועדת נשים בנושא זה שבא להקשות על כניסת שחקנים להסגר קטין ואין לועדת
חריגים כלל סמכות לטיפול בשחקנים שסיימו הסגר קטין.

הגשת בקשות

בקשות לועדת חריגים יכולים להגיד רק הקבוצות עצמם.
אין ועדת חריגים רשאית לדון בבקשות של שחקנים והורים אלא אם צורפה לבקשת השחקנים וההורים
גם בקשה מהקבוצה..


חריגי גיל

כל קבוצה רשאית לרשום 2 חריגי גיל(שחקנים הגדולים ב-11 חודש מהגיל הקבוע לליגה) ועדת חריגים
רשאית לאשר חריג שלישי לקבוצה (למעט נוער לאומית), ועדת חריגים לא רשאית לאשר חריג רביעי
או חמישי לקבוצה, ועדת חריגים לא רשאית לאשר לשחקן הגדול מ-11 חודש מהגיל המתאים לשחק
כחריג גיל.

-2-


בליגה לנוער,נערים,ילדים וקט סל בנים רק שחקן אחד מהשחקנים הרשומים בקבוצה רשאי לשחק בו זמנית על המגרש. אין ועדת חריגים זכאית לאשר לקבוצה לשתף 2 שחקנים בעת ובעונה אחת על המגרש, אך רשאית ועדת חריגים במקרה של אישור שחקן שלישי לקבוע סייגים לגבי שיתוף במשחק או לגבי רישום השחקנים החריגים בטופס המשחק ובעקבות כך קבעה הועדה כי קבוצה שיאושר לה שחקן חריג גיל שלישי תוכל לרשום בטופס המשחק בכל משחק רק 2 שחקנים חריגים מתוך השלושה.

שיתוף בנות במשחקי בנים

ועדת חריגים רשאית לאשר לשחקניות לשחק בליגה לקט סל בנים או בילדים רק בתנאי שהקבוצה
והשחקניות מגישים טופס תצהיר של איגוד הכדורסל לגבי השתתפות במשחקים נגד קבוצות עם שחקנים
דתיים. אין הגבלה לגבי כמות השחקניות בקבוצת בנים שועדת חריגים רשאית לאשר..


שחקנים שאינם אזרחים ישראלים

ועדת חריגים רשאית לאשר לשחקן שאינו אזרח ישראל אך לומד בבית ספר שמאושר ע"י משרד החינוך
לשחק גם אם הוא לא השלים 2 שנות לימוד בבית הספר הישראלי.(מתייחס לליגה נוער,נערות ולמטה מזה).

• הישיבה הקרובה של ועדת חריגים תתקיים ביום ראשון 10.11.13 בשעה 14.30 בצהרים במשרדי איגוד הכדורסל.