שינוי קבוצות בליגה - נערים ארצית

13:06 19/06/2007
19 יוני 2007

לכבוד
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
קבוצות ליגה נערים ארצית צפון
קבוצות ליגה ארצית נערים חיפה


ג.א.נ.,


הנדון: שינוי קבוצות בליגות

1.    קבוצת הפועל משגב גליל תשחק בעונה זו בליגה ארצית נערים צפון במקום הפועל קרית טבעון.
2.    קבוצת הפועל קרית טבעון תשחק בעונה זו בליגה ארצית נערים חיפה במקום הפועל משגב גליל.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות