קבוצות הקט-סל : הבהרה לגבי התקנון

13:05 13/11/2006

                             12 נובמבר 2006
לכבוד

קבוצות ליגה לקט סל


ג.א.נ.,


הנדון: הבהרה לתקנון הליגה לקט-סל

בהמשך לתקנון הליגה לקט-סל שפורסם לכל הקבוצות בתאריך 16/8/06 נפלה טעות דפוס בעמ' 3 ו-6 של ספר משחקי הקט-סל.

הנוסח הנכון הינו :
סעיף 18 : קבוצה יכולה ללחוץ שמירת לחץ בדקה האחרונה של המשחק או של ההארכה בתנאי שהיא לא מובילה מעל 10 נקודות הפרש.לידיעתכם.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות