ישיבת חריגים הקרובה תתקיים ביום ב' ה- 25/11/13 בשעה 14:00

11:07 14/11/2013