כנס קרן המתקנים 2015

10:58 18/08/2015


17 אוגוסט 2015


אגודות איגוד הכדורסל

שלום רב,


הנדון: כנס קרן המתקנים- 2015

ברצוננו להודיעכם כי המועצה להסדר ההימורים בספורט מזמינה את כל נציגי קבוצות,
איגודים ועמותות ספורט, ראשי רשויות ומנהלי מחלקות ספורט ברשויות מקומיות לכנס
הסברה לקבלת כספים מקרן הקצבות: אימון נוער שוטף.
קיימת חשיבות רבה להשתתפותכם בכנס שבו יוצגו אמות המידה ואופן הגשת הבקשות
לקבלת כספים מהקרן. הקרן מתוכננת לסייע בשדרוג תשתית מגרשי האימונים והנוער.
הכנס יערך ביום חמישי, 20/8/15 , בשעה: 10:30 בהיכל התרבות בראשל"צ.
רח' ז'בוטינסקי 16 , ראשל"צ.
חניה חינם לבאי הכנס בחניון היכל התרבות )לב ראשון( ברח' רוטנברג.
)באי הכנס יקבלו מדבקה לכרטיס החניה לחניון(בכבוד רב,

יעקב בן שושן
מנכ"ל