תכנית חדשה לליגה קט סל א' נגב

12:28 05/12/2006
    
                                5 דצבבר 2006
לכבוד

קבוצות ליגה קט סל א' נגב


א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה קט סל א' נגב, 130

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 5 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר וע"פ החלטת הועדה המקצועית של האיגוד הקבוצות צריכות לשחק בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה ויתווסף סיבוב גמר-סל. סיבובים א'-ג' יערכו כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ד' ותכנית חדשה לגמר-סל :

סיבוב ד'
•    מחזורים מס' 16-18 ייערכו כמתוכנן בלוח המשחקים
•    מחזור מס' 19 יוקדם וייערך ביום שלישי 30/1/07
•    מחזור מס' 20 יוקדם וייערך ביום שלישי 6/2/07


כל המשחקים ייערכו באותם המגרשים ובאותן השעות.


גמר-סל
(כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות מהליגה הרגילה לגמר-סל).

בית עליון

מחזור 21 : יום שלישי 8/5/07
מקום 2 - מקום 3

מחזור 22 : יום ראשון 13/5/07
מקום 3 - מקום 1                                    /2...


-2-


מחזור 23 : יום רביעי 16/5/07
מקום 1 - מקום 2


בית תחתון

מחזור 21 : יום שלישי 8/5/07
מקום 5 - מקום 4

מחזור 22 : יום שלישי 15/5/07
מקום 4 - מקום 5                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות