החלטות הנהלה-מבנה ליגה לאומית וליגת על נשים

09:37 03/10/2004
29 ספטמבר 2004
לכבוד:

קבוצות ליגת-על נשים
קבוצות ליגה לאומית נשים

א.ג.נ.,

הנדון: החלטות הנהלת האיגוד למבנה
ליגה לאומית וליגת-על נשים

לאור אי הבהירות הקיימת כיום לגבי מצבן של מספר קבוצות מבחינת אישורן בבקרה התקציבית החליטה הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 28/09/04 על מספר חלופות לגבי מבנה הליגות ועליות וירידות בעונה זו - 2004/2005.
חלופות אלה יהיו בתוקף כפוף ובהתאם להחלטות הבקרה התקציבית לגבי אישור או אי אישור קבוצות לליגות.

1.    במידה ובליגת-העל יהיו בעונה זו 10 קבוצות הרי רק קבוצה אחת מליגה לאומית תעלה לליגת-העל (במקום 2 קבוצות), ורק קבוצה אחת תרד בעונה זו מליגת-על לליגה לאומית.

2.    במידה ובליגת-העל יהיו בעונה זו 11 קבוצות הרי שתי קבוצות תרדנה מליגת-על לליגה לאומית ורק קבוצה אחת תעלה מליגה לאומית לליגת-על.

3.    במידה ובליגת-על יהיו בעונה זו 9 קבוצות הרי קבוצה אחת תרד מליגת-על לליגה לאומית ו- 2 קבוצות תעלינה מליגה לאומית לליגת-העל.

4.    במידה וליגה לאומית תימנה בעונה זו 11 קבוצות, וזאת עקב ירידת קבוצות מליגת-העל בגלל אי אישור תקציבן, הרי בסוף העונה תרדנה 2 קבוצות מליגה לאומית לליגה ארצית.

5.    במידה וליגה לאומית תימנה בעונה זו 12 קבוצות, וזאת עקב ירידת קבוצות מליגת-העל בגלל אי אישור תקציבן, הרי בסוף העונה תרדנה 3 קבוצות מליגה לאומית לליגה ארצית.

6.    במידה וליגה לאומית תימנה בעונה זו 13 קבוצות וזאת עקב ירידת קבוצות מליגת-על בגלל אי אישור תקציבן הרי בסוף העונה תרדנה 4 קבוצות מליגה לאומית לליגה ארצית.


בברכה,


נפתלי גושן
רכז הליגות