חילוף קבוצות בנערות לאומית

13:38 15/10/2008


                             15 אוקטובר 2008
לכבוד

קבוצות ליגה נערות א' לאומית
קבוצות ליגה נערות ב' לאומיתג.א.נ.,


הנדון: חילוף קבוצות בליגות

ליגה נערות א' לאומית
קבוצת מכבי עכו (קבוצה מס' 3238) תשחק בליגה במקום הפועל עירוני אעבלין.
בכל מקום בתוכנית בה רשומה הפועל עירוני אעבלין אנא רשמו את מכבי עכו.
מכבי עכו תקיים את משחקיה הביתיים באולם ברח' משה שרת עכו בשעה 19:00.
ב"כ הקבוצה הוא סואעד אחמד בטלפונים : 04-9916037, 050-7580956, פקס : 04-9916037.

ליגה נערות ב' לאומית
קבוצת מכבי עכו (קבוצה מס' 3237) תשחק בליגה במקום הפועל בקעת בית שאן.
בכל מקום בתוכנית בה רשומה הפועל בקעת בית שאן אנא רשמו את מכבי עכו.
מכבי עכו תקיים את משחקיה הביתיים באולם ברח' משה שרת עכו בשעה 18:30.
ב"כ הקבוצה הוא סואעד אחמד בטלפונים : 04-9916037, 050-7580956, פקס : 04-9916037.

                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות