תכנית לליגה ילדים ב' מפרץ - דף מתוקן

12:53 25/12/2006
    
                                24 דצמבר 2006
לכבוד

קבוצות ליגה ילדים ב' מפרץ

א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדים ב' מפרץ, 100 - דף מתוקן

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר וע"פ החלטת הועדה המקצועית של האיגוד הקבוצות צריכות לשחק בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזור מס' 10 ייערך כמתוכנן ביום חמישי 8/2/07 ויום שבת 10/2/07 (ע"פ התכנית הרגילה בספר).
•    מחזור מס' 11 ייערך כמתוכנן ביום חמישי 15/2/07 ויום שבת 17/2/07 (ע"פ התכנית הרגילה בספר).
•    מחזור מס' 12 ייערך כמתוכנן ביום חמישי 22/2/07.
•    מחזור מס' 13 יוקדם וייערך ביום שבת 6/1/07, למעט המשחק הביתי של אליצור קרית אתא שייערך ביום חמישי 4/1/07.
•    מחזור מס' 14 יוקדם וייערך ביום חמישי 11/1/07, למעט המשחק הביתי של מכבי עירוני מוצקין שייערך ביום שבת 13/1/07.
•    מחזור מס' 15 יוקדם וייערך ביום חמישי 18/1/07, למעט המשחק הביתי של מכבי מוצקין שייערך ביום שבת 20/1/07.
•    מחזור מס' 16 יוקדם וייערך ביום חמישי 25/1/07.
•    מחזור מס' 17 יוקדם וייערך ביום שני 29/1/07.
•    מחזור מס' 18 יוקדם וייערך ביום חמישי 1/2/07, למעט המשחקים הביתיים של הפועל קרית חיים ומכבי עירוני מוצקין שייערכו ביום שבת 3/2/07.

כל המשחקים ייערכו באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'

מחזור 19 : יום חמישי 15/3/07
מקום 2 - מקום 7
מקום 3 - מקום 6
מקום 4 - מקום 5
מקום 1 - מקום 8

מחזור 20 : יום שני 19/3/07
מקום 8 - מקום 5
מקום 6 - מקום 4
מקום 7 - מקום 3
מקום 1 - מקום 2-2-


מחזור 21 : יום חמישי 22/3/07
מקום 2 - מקום 8
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 7
מקום 5 - מקום 6

מחזור 22 : יום חמישי 29/3/07
מקום 8 - מקום 6
מקום 7 - מקום 5
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 23 : יום חמישי 12/4/07
מקום 3 - מקום 8
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1
מקום 6 - מקום 7

מחזור 24 : יום חמישי 19/4/07
מקום 8 - מקום 7
מקום 1 - מקום 6
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4

מחזור 25 : יום חמישי 26/4/07
מקום 4 - מקום 8
מקום 5 - מקום 3
מקום 6 - מקום 2
מקום 7 - מקום 1                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות

העתק : איגוד השופטים