אישור חברת הביטוח

14:44 16/09/2015

16 ספטמבר 2015

לכבוד
_______________


ג.א.נ.,


הנדון: אישור חברת הביטוח

בהמשך למכתבינו, מיום 01/09/15, לגבי חובת העברת טופס חתום, ע"י חברת הביטוח
שלכם, רצ"ב טופס חדש נוסף ומעודכן שעליו אתם חייבים להחתים את חברת הביטוח
ולהעביר בדחיפות חזרה אלינו.

נא לא להתייחס לטפסים הקודמים, שהועברו אליכם.

להלן הטופס – אישור חברת ביטוח

בברכת חג שמח,


נפתלי גושן
רכז הליגות