לכבוד אגודות הכדורסל -הנחיות לקראת הבחירות לאור פסילת אחת הרשימות

11:14 03/07/2012

הנחיות לקראת הבחירות לאור פסילת אחת הרשימות