תכנית חדשה לליגה נערות א' שרון(124)

15:40 01/12/2013
28 נובמבר 2013
לכבוד

קבוצות ליגה נערות א' שרון(124)

ג.א.נ.,
הנדון : תכנית חדשה לליגה נערות א' שרון(124)

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 7 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 12-14 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום רביעי 19.02.14 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 17 ייערכו ביום ראשון 12.01.14 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 16 ייערכו ביום ראשון 5.1.14 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 15 ייערכו ביום ראשון 9.2.14 באותם המגרשים ובאותן השעות.

(רצ"ב תוכנית מעודכנת של הליגה)

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.

סבוב שלישי

מחזור 19: יום ראשון 9.3.14
מקום 2-מקום 7
מקום 3-מקום 6
מקום 4-מקום 5
מקום 1-חופשימחזור 20: יום רביעי 19.3.14
חופשי – מקום 5
מקום 7-מקום 3
מקום 1-מקום 2
מקום 6-מקום 4

מחזור 21: יום ראשון 23.3.14
מקום 2 - חופשי
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 7
מקום 5-מקום 6

מחזור 22: יום ראשון 30.3.14
חופשי-מקום 6
מקום 7-מקום 5
מקום 1-מקום 4
מקום 2-מקום 3

מחזור 23: יום רביעי 23.4.14
מקום 3-חופשי
מקום 4 - מקום 2
מקום 5-מקום 1
מקום 6-מקום 4

מחזור 24: יום רביעי 30.4.14
חופשי - מקום 7
מקום 1 - מקום 6
מקום 2-מקום 5
מקום 3-מקום 4

מחזור 25: יום רביעי 7.5.14
מקום 4 – חופשי
מקום 5 - מקום 3
מקום 6-מקום 2
מקום 7-מקום 1

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות