חוזר מס' 5

15:20 13/12/2001                             3 דצמבר2001

לכבוד

______________

א.ג.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2001/2002


1)     החל מתאריך 31/12/01 יוכלו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה והגביע (בכל הליגות והגביעים) אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס שחקן תקף שעליו מודבקת מדבקת חידוש (צבע תכלת) לעונת 2001/2002.

שחקנים ללא כרטיס שחקן ומדבקת חידוש לעונה זו לא רשאים כלל להשתתף במשחקים. בדבר בירורים נא לפנות למזכירות איגוד הכדורסל אל מירי יעקובוביץ וגאולה זרור כל יום (מלבד יום שישי) בין השעות 09:00 - 12:30 ובימי שלישי
וחמישי בשעות 18:00 - .16:00    

    האישורים הרפואיים הירוקים שעליהם רשום אישור זמני לשחק לא יהיו תקפים
    יותר החל מ- 1/1/02 ושחקנים יוכלו לשחק רק עם כרטיס שחקן, מדבקות או
    אישור זמני מיוחד ע"ג טופס של האיגוד (לא העתק ירוק של בדיקה) שיונפק ע"י
    מזכירות האיגוד.

2)     החל מתאריך 31/12/01 יוכלו מאמנים ועוזרי מאמנים בליגת על גברים ונשים,
    לאומית גברים ונשים, ארצית גברים ונשים, ליגה א' גברים וליגה לאומית נוער
    להשתתף במשחקי הליגה והגביע אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס מאמן
    תקף לעונת 2001/2002.
    מאמנים ועוזרי מאמנים ללא כרטיסי מאמן שהונפקו ע"י איגוד הכדורסל (לא תעודת
    מאמן של ארגון המאמנים) לא רשאים כלל להשתתף במשחקים בליגות הנ"ל ואסור
    להם לשהות בתחומי המגרש אלא ביציע בלבד.

3)    להלן תזכורת תקנון האיגוד בנושא תקפת ההעברות הנוספת לליגות נמוכות:

    א. "בליגות ארצית גברים, ארצית נשים, א' גברים, א' נשים, ב' גברים, ג' גברים,
     נוער, נערים, נערות, ילדים, ילדות וקט סל תהיה תקופת העברות נוספת בכל
     עונה בין התאריכים 15/1 - 1/1 לכל שנה.
     בתקופת ההעברות הנוספת יהיו רשאים לעבור שחקנים הרשומים בליגות
     אלו בלבד. שחקנים אשר הועברו בהתאם להוראות סעיף זה, יוכלו לשחק
     בקבוצתם החדשה רק החל ממועד פתיחת סיבוב ב' של הליגה בה רשומה     
הקבוצה אליה עברו".
    
     שחקן אשר הפקיד בתקופת הפגרה הרשמית, טופס שחרור קטין (גילאי 17-15),
     לא יהיה רשאי לעבור בתקופת ההעברות הנוספת, מהקבוצה בה נקלט בהתאם
     לטופס שחרור הקטין בעונה הראשונה בה נקלט בקבוצה.
    


                                    /2…-2-
     תשומת ליבכם שלא ניתן להעביר שחקנים הרשומים בליגת על גברים

     ונשים וליגה לאומית גברים ונשים מהליגות הגבוהות לליגות הנמוכות.

    
     ב. תקופת ההעברות בעונה זו תחל ביום שלישי 1/1/02 ותסתיים ביום שלישי
     15/1/02 בשעה 14:00 .

     ג. שחקן שעובר בתקופה הנ"ל וביצע כבר בעונה זו בקבוצתו הקודמת בדיקה
     רפואית, צריך לצרף לטופס העברה שלו טופס של הצהרת בריאות המצ"ב (אין     
צורך לבצע בדיקה רפואית נוספת אלא לצרף את העתק הטופס חתום ע"י          
     ב"כ הקבוצה וחותמת האגודה).

                                בכבוד רב,
                                
                                נפתלי גושן                                 
                                רכז הליגות


                            

העתקים : איגוד השופטים
ארגון המאמנים


    


F:\עידית\נפתלי\חוזרים\2528.DOC