לאומית גברים - תקופת ההעברות וההרשמות

13:35 13/11/2007


                            12 נובמבר 2007
לכבוד

קבוצות ליגה לאומית גברים


ג.א.נ,

הנדון: תקופת ההעברות הנוספת ורישום שחקנים : תזכורת

1.    תקופת ההעברות הנוספת תחל ביום רביעי 14/11/07 (לאחר מחזור 5) ותסתיים ביום שלישי 22/1/08 בשעה 14:00 בצהרים (פתיחת סיבוב ב').

2.    בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שני שחקנים ישראליים בלבד, וזאת במסגרת 15 השחקנים שמותר לקבוצה לרשום בשורותיה.
    במידה ובקבוצה רשומים כבר 15 שחקנים ניתן לבטל רישום שחקנים. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקן המבוטל והחזרת כרטיס השחקן שלו, שחקן ישראלי שכרטיסו בוטל יוכל להירשם מחדש בקבוצתו במסגרת ההעברות הישראליות המותרות, אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלו פעם נוספת.

3.    שחקן יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

4.    בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן חדש אשר לא רשום באותה עונה בכל קבוצה אחרת, ורישומו יבוא במסגרת מכסת ההעברות המותרת.

5.    שחקן שיועבר או יירשם בתקופת ההעברות הנוספת יהיה רשאי לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד 5 ימים לפני מועד המשחק (עד יום חמישי בשבוע) , ולשחקן יש מקום פנוי ברשימת 15 השחקנים של הקבוצה.

6.    בתקופת ההעברות הנוספת ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקנים זרים הרשומים בישראל. שחקן זר יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

7.    המועד האחרון להחלפת זרים (רישום שחקן זר חדש שלא רשום בישראל וביטול זר קודם) הוא יום שלישי 18/3/08 (חמישה מחזורים לפני סיום הליגה הסדירה).

8.    קבוצה בליגה לאומית תהיה רשאית לשחרר ולהעביר שחקן ישראלי או שחקן זר לקבוצה בליגת-על גברים רק עד ליום חמישי 14/2/08.
                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות