תקופת העברות-לאומית נשים

11:49 11/09/2006


                        09 נובמבר 2006
    
לכבוד

קבוצות ליגה לאומית נשים


ג.א.נ,


הנדון: תקופת ההעברות הנוספת ורישום שחקניות - תזכורת

1.    תקופת ההעברות הנוספת החלה ביום רביעי 08/11/06 (לאחר מחזור 5) ותסתיים ביום שלישי 30/01/07 בשעה 14:00 בצהרים (פתיחת סיבוב ב').

2.    בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שתי שחקניות ישראליות בלבד, וזאת במסגרת 15 השחקניות שמותר לקבוצה לרשום בשורותיה.
    במידה ובקבוצה רשומות כבר 15 שחקניות ניתן לבטל רישום שחקניות. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקנית המבוטלת והחזרת כרטיס השחקן שלה, שחקנית ישראלית שכרטיסה בוטל תוכל להירשם מחדש בקבוצתה במסגרת ההעברות הישראליות המותרות, אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלה פעם נוספת.

3.    שחקנית יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

4.    בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקנית חדשה אשר לא רשומה באותה עונה בכל קבוצה אחרת, ורישומה יבוא במסגרת מכסת ההעברות המותרת.

5.    שחקנית שתועבר או תירשם בתקופת ההעברות הנוספת תהיה רשאית לשחק בקבוצתה החדשה במחזור הקרוב להעברתה ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד 5 ימים לפני מועד המשחק (עד יום חמישי בשבוע), ולשחקנית יש מקום פנוי ברשימת 15 השחקניות של הקבוצה.

6.    בתקופת ההעברות הנוספת ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקניות זרות הרשומות בישראל. שחקנית זרה יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

7.    המועד האחרון להחלפת זרות (רישום שחקנית זרה חדשה שלא רשומה בישראל וביטול זרה קודמת) הוא יום שלישי 20/03/07 (חמישה מחזורים לפני סיום הליגה הסדירה).
                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות