תכנית חדשה לליגה נערות ב' חיפה(130)

09:47 08/12/2013
03 בדצמבר 2013
לכבוד
קבוצות ליגה נערות ב' חיפה(130)

ג.א.נ.,
הנדון : תכנית חדשה לליגה נערות ב' חיפה(130)

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 10-16 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום שלישי 11.02.14 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 17 ייערכו ביום שלישי 14.01.14 באותם המגרשים ובאותן השעות.

(רצ"ב תוכנית מעודכנת של הליגה)

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 3 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.
הבית העליון יהיה במבנה של סבוב אחד, הבית התחתון יהיה במבנה של 2 סיבובים.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 19: יום שלישי 25.03.14
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4מחזור 20: יום שלישי 01.04.14
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 21: יום שלישי 08.04.14
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 22: יום שלישי 22.4.14
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 23: יום שלישי 29.4.14
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 8-6)

מחזור 19: יום שלישי 25.3.14 מחזור 22: יום שלישי 22.4.14
מקום 6 – חופשית
מקום 7 - מקום 8

מחזור 20: יום שלישי 01.04.14 מחזור 23: יום שלישי 29.4.14
חופשית - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 21: יום שלישי 08.04.14 מחזור 24: יום רביעי 07.05.14
מקום 7 –חופשית
מקום 8 - מקום 6
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות