שינוי תוכנית נערות א' מחוזית - בית ב'

08:13 27/04/2009
26 אפריל 2009

לכבוד

_______________


ג.א.נ,

הנדון: שינוי תוכנית נערות א' מחוזית - בית ב'
                    

עקב דחיית מחזור מס' 5 בליגה נערות א' דרום ל-03/05/09, יחול שינוי בתוכנית משחקי גמר נערות א'.

בכל מקום בתוכנית, המפורסמת בעמ' 462 בספר המשחקים, בו רשום אלוף מחוז דרום יש לרשום אלוף מחוז נגב.

בכל מקום בו רשום אלוף מחוז נגב, יש לרשום אלוף מחוז דרום.

כלומר: אלוף מחוז נגב יחל את משחקיו ב-03/05/09, במקום ב-06/05/09
אלוף מחוז דרום יחל את משחקיו ב-06/05/09, במקום ב-03/05/09.
                                    בכבוד רב,
        

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות