קביעת הדירוג בליגת העל לגברים

13:14 04/02/2002
3 בפברואר 2002

לכבוד :

יו"ר קבוצות ליגת-על גברים


א.נ.,

הנדון : קביעת הדירוג בליגת-על גברים

בעונה זו מתקיימים בליגת-על שלושה סיבובים.
כל קבוצה משחקת נגד יריבתה שלוש פעמים.

לפיכך, ע"פ החלטת היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל המצ"ב, הרי במידה
ו-2 קבוצות יצברו בטבלת הדירוג מספר נקודות זהה, יקבע הדירוג באופן שתינתן עדיפות בטבלה לקבוצה שניצחה ברוב המשחקים בין 2 הקבוצות שצברו אותן מספר נקודות בטבלה.

לידיעתכם.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

F:\עידית\נפתלי\ליגות\210.DOC
3 בפברואר 2002

לכבוד :

יו"ר קבוצות ליגת-על גברים


א.נ.,

הנדון : קביעת הדירוג בליגת-על גברים

בעונה זו מתקיימים בליגת-על שלושה סיבובים.
כל קבוצה משחקת נגד יריבתה שלוש פעמים.

לפיכך, ע"פ החלטת היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל המצ"ב, הרי במידה
ו-2 קבוצות יצברו בטבלת הדירוג מספר נקודות זהה, יקבע הדירוג באופן שתינתן עדיפות בטבלה לקבוצה שניצחה ברוב המשחקים בין 2 הקבוצות שצברו אותן מספר נקודות בטבלה.

לידיעתכם.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

F:\עידית\נפתלי\ליגות\210.DOC
3 בפברואר 2002

לכבוד :

יו"ר קבוצות ליגת-על גברים


א.נ.,

הנדון : קביעת הדירוג בליגת-על גברים

בעונה זו מתקיימים בליגת-על שלושה סיבובים.
כל קבוצה משחקת נגד יריבתה שלוש פעמים.

לפיכך, ע"פ החלטת היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל המצ"ב, הרי במידה
ו-2 קבוצות יצברו בטבלת הדירוג מספר נקודות זהה, יקבע הדירוג באופן שתינתן עדיפות בטבלה לקבוצה שניצחה ברוב המשחקים בין 2 הקבוצות שצברו אותן מספר נקודות בטבלה.

לידיעתכם.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

F:\עידית\נפתלי\ליגות\210.DOC