תכנית חדשה לליגה לנוער מחוזית דרום - 42

11:49 21/11/2004
                    
                                10 נובמבר 2004

לכבוד

קבוצות ליגה נוער מחוזית צפון


א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה נוער מחוזית צפון : 34

בעקבות פירוק קבוצות סקציה מעלות והפועל טובא נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ החלטת הועדה המקצועית של האיגוד תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזורים מס' 18-12 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
•    משחקי מחזור מס' 22 ייערכו ביום שני 31/1/05 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור מס' 21 ייערכו ביום שני 24/1/05 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור מס' 20 ייערכו ביום שני 17/1/05 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור מס' 19 ייערכו ביום שני 20/1/05 באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים : בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 23 : יום שני 4/4/05
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4
                    -2-


מחזור 24 : יום חמישי 7/4/05
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 25 : יום שני 11/4/05
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 26 : יום חמישי 14/4/05
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 27 : יום שני 18/4/05
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 9-6)

מחזור 23 : יום שני 4/4/05
מקום 6 - מקום 9
מקום 7 - מקום 8

מחזור 24 : יום שני 11/4/05
מקום 9 - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 25 : יום שני 28/4/05
מקום 7 - מקום 9
מקום 8 - מקום 6

                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות