גמר גביע האיגוד לנוער , (256)

12:53 04/03/2013


4 מרץ2013
לכבוד

_____________


ג.א.נ.,

הנדון: גמר גביע האיגוד לנוער , (256)


יום חמישי 11/4/13 שעה
מכבי תל אביב – אסא זיו ירושלים 20:30

יום שני 29/04/13 שעה
אסא זיו ירושלים -מכבי תל אביב 18:30


 המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תזכה בגביע. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיווין, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותזכה בגביע.
 איגוד השופטים ישבץ לכל משחק 3 שופטי מזכירות.
 טקס חלוקת הגביע והמדליות ייערך ביום שני 29/4/13 לאחר סיום המשחק בירושלים (אולם זיו)
בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות