תעודות הסמכה למדריכים ולמאמנים

12:26 02/11/2003


                        30 אוקטובר 2003


לכבוד                        

______________


ג.א.נ.,


הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 15/10/03, החליטה שהחל מעונת המשחקים 2004/2005 יוכלו לאמן בליגות הרשמיות של איגוד הכדורסל ובנבחרותיו מדריכים ומאמנים אשר יש ברשותם תעודות הסמכה אשר מוכרות ע"י משרד החינוך, התרבות והספורט (מינהל הספורט).

חוק הספורט מחייב כל אדם העוסק בהדרכה או באימון להיות בעל תעודה מתאימה:

מדריך : רשאי לעסוק בהדרכה בקרב אוכלוסייה עד גיל 16
מאמן : רשאי לעסוק בהדרכה ואימון בכל הרמות.

אבקשכם להעביר מידע זה לכל העוסקים באימון במסגרת אגודתיכם וקבוצותיכם.

כל שנאמר לגבי מדריכים ומאמנים מתייחס גם למדריכות ומאמנות.
        
                        בכבוד רב,

                                    יהודה שקמה

                                    מזכ"ל


העתק : מר שמעון מזרחי - מ"מ יו"ר האיגוד
ד"ר יהושע דקל - סמנכ"ל וראש מינהל הספורט
ד"ר ראובן מיטרני - מנהל בי"ס למאמנים ומדריכים מכון וינגייט
מר רובי שלו - בי"ס למאמנים
מר שלמה סביה - מינהל הספורט
עו"ד קרמר יהושע - יועץ משפטי, איגוד הכדורסל
מר דב בינשטוק - ארגון המאמנים, איגוד הכדורסלF:\עדית\מאמנים\611.DOC