רבע גמר - גביע האיגוד לליגה ב'

15:59 01/01/2007
                        
                              1 ינואר 2007
לכבוד                 

_______________


א.נ.,הנדון: רבע גמר : גביע האיגוד לליגה ב'


יום רביעי 24/1/07                        שעה
29.    הפועל יפיע - כ"ב מגדל העמק            20:00
30.    מכבי אלפי מנשה - אליצור כפר סבא        20:30
31.    אליצור אלקנה - הפועל נצר סירני            20:00
32.    הפועל גן רווה - הפועל בני שמעון            20:30


•    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת למזכירות
האיגוד טלפונית או באמצעות הפקס.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות