ביטול משחקים עקב גשם

10:31 16/02/2012

16 פברואר 2012איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום חמישי

ה -16/2/12 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל