אסיפה כללית

15:55 02/10/2014

שלום רב,

מצ"ב המסמכים הבאים עליכם ללחוץ על גבי המסמך המבוקש :

1. זימון לאסיפה כללית
2. כתב הסכמה לייצוג באסיפה
3. טיוטת תקנון עם התיקונים
4. נספחים כחלק מטיוטת התקנון החדש 

נספח א'

נספח ב'

נספח ג'

נספח ד'

בברכת חתימה טובה !!