קבוצות ליגה נוער לאומית בית עליון( 225)

14:58 21/04/2015


לכבוד 21 באפריל 2015קבוצות ליגה נוער לאומית בית עליון( 225)
א.ג.נ.,

הנדון: שלב ג' של העונה


א. בהמשך לתוכנית המשחקים שקיבלתם ואשר מופיעות גם באתר האיגוד
בקטגוריית חוזרים. עליכם לתקן את מספר הליגה על גבי טופס המשחק
שברשותכם למספר החדש של הליגה שמופיע בכותרת מכתב זה .

ב. תוצאות וטבלאות של הליגות הנ"ל יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד
בקטגוריה של משחקי גמר סל.

בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות


העתק:איגוד השופטים