תכנית חדשה לליגה ארצית נשים מרכז, 31

14:54 18/01/2011

18 ינואר 2011
לכבוד
קבוצות ארצית נשים מרכז

א.ג.נ.,


הנדון: תכנית חדשה לליגה ארצית נשים מרכז, 31

בעקבות פירוק הפועל ברנר נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה ל-2 סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' ייערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותוכנית חדשה לסיבוב ג':


להלן תוכנית חדשה למשחקי סיבוב ב':

 מחזורים מס' 10-15 ייערכו כמתוכנן עפ"י ספר המשחקים.
 משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום חמישי 27/01/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.
 משחקי מחזור מס' 17 ייערכו ביום שני 14/02/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.
 משחקי מחזור מס' 16 ייערכו ביום שני 07/03/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.

להלן תוכנית חדשה למשחקי סיבוב ג':

 משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
 המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות.
 כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב שלישי.
 הבית העליון והבית התחתון יהיו במבנה של סיבוב אחד.

בית עליון

מחזור 19: יום שני 21/03/11
מקום 1 – חופשית
מקום 2 – מקום 5
מקום 3 – מקום 4


.../2
- 2 –

מחזור 20: יום חמישי 24/03/11
מקום 5 – חופשית
מקום 1 – מקום 4
מקום 2 – מקום 3

מחזור 21: יום שני 28/03/11
מקום 3 – חופשית
מקום 4 – מקום 2
מקום 5 – מקום 1

מחזור 22: יום חמישי 31/03/11
מקום 2 – חופשית
מקום 3 – מקום 1
מקום 4 – מקום 2

מחזור 23: יום שני 04/04/11
מקום 4 – חופשית
מקום 5 – מקום 3
מקום 1 – מקום 2

בית תחתון

מחזור 19: יום חמישי 17/03/11 מחזור 22: יום שני 28/03/11
מקום 6 – מקום 9
מקום 7 – מקום 8

מחזור 20: יום שני 21/03/11 מחזור 23: יום חמישי 31/03/11
מקום 9 – מקום 8
מקום 6- מקום 7

מחזור 21: יום חמישי 24/03/11 מחזור 24: יום חמישי 07/04/11
מקום 7 – מקום 9
מקום 8 – מקום 6


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות