נערות א - שתוף 2 חריגות עד גיל 19

14:58 30/06/2005


                            29 יוני 2005
לכבוד

______________


א.נ.,

הנדון : ליגה לנערות א' - שיתוף 2 חריגות גיל (עד גיל 19)


בישיבת ועדת נשים מיום ראשון 26/6/05 הועלתה הצעה לאפשר לקבוצות נערות א' שיתוף של עד 2 שחקניות חריגות גיל (עד גיל 19 - ילידות 1987) במסגרת משחקי הליגה.

הסיבות העיקריות :
1.    הגדלת כמות השחקניות ושיפור רמת הליגה וכן הפיכתה לאיכותית ואטרקטיבית יותר ע"י שילוב בנות בוגרות מוכשרות ובעלות ניסיון.
2.    מתן אפשרות לשחקניות מוכשרות בעלות פוטנציאל ש"המדרגה" מהליגה לנערות א' לליגת-העל גבוהה וקשה מידי עבורן, לשחק שנה נוספת בליגה לנערות וכן במקביל מתן אפשרות לרכישת ניסיון ע"י השתייכות לסגל הקבוצה הבוגרת באותה אגודה (במידה ויש).

על דעת כל חברי הועדה שנכחו בדיון יש לבצע את המהלך ולאפשר 2 חריגות כבר בעונה הקרובה, אי לכך הוחלט להעביר אל כל האגודות את ההצעה בכתב.

במידה ומכל סיבה שהיא הינכם מתנגדים להצעה או חושבים אחרת, אבקש להעביר חוות דעתכם בדחיפות לאיגוד הכדורסל לועדת נשים או לח"מ.

                            בכבוד רב,

                            אלי רבי
                            מאמן-על נבחרות הנשים