חוזר רשמי מס' 7 לעונת 2012/13

10:53 07/11/2012

07 נובמבר 2012

לכבוד
_______________

ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 7 לעונת 2012/13

1. החל מפרסום חוזר זה, לא ישלחו יותר בדואר לקבוצות חוזרים רשמיים, חוזרי שינויי משחקים ועידכוני משחקים.
כל החוזרים והשינויים יועברו לקבוצות באמצעות מיילים, בהתאם לכתובות המיילים שמסרתם לאיגוד.

כמו כן, כפי שהיה עד כה, כל החוזרים והשינויים יפורסמו גם באתר איגוד הכדורסל בסרגל חוזרים רשמיים ועידכוני משחקים.
על כל קבוצה לבדוק באתר האיגוד באמצעות כניסה לכרטיס הקבוצה באתר (לחיצה על שם הקבוצה בטבלת הליגה) את כתובת המייל העדכנית שלה.
במידה וכתובת המייל, באתר, אינה נכונה או שאינה קיימת, על הקבוצה להעביר במייל לאיגוד (לכתובת: miri@basket-ball.co.il) את כתובת המייל הנכונה של הקבוצה.

2. החל מקבלת חוזר זה רשאים מנהלי האיזורים, של איגוד השופטים, לאשר גם חילופי ביתיות בליגה ארצית נוער, מחוזית נוער, ארצית נערים א', מחוזית נערים א', לאומית נערים ב', מחוזית נערים ב', לאומית ילדים א', מחוזית ילדים א', נערות א' מחוזית, נערות ב' מחוזית, ילדים ב', ילדות, קט סל בנים ובנות.
התנאי לחילוף הביתיות הוא שהקבוצות יעבירו פקסים או מיילים בהתאם למנהלי האיזורים וכי 2 הקבוצות שייכים לאותו מרחב איזור של איגוד השופטים.
בכל מקרה קבוצה אינה רשאית להעביר משחק בודד למגרש הקבוצה היריבה.

במקרה שכל אחת מהקבוצות שייכת למרחב איזורי אחר, של איגוד השופטים, על הקבוצה לפנות בבקשה לאיגוד הכדורסל.

חילופי ביתיות ביתר הליגות יהיו כפי שהיה עד כה, דרך איגוד הכדורסל.
על מנהלי האיזורים, של איגוד השופטים, לדווח על כל שינוי שביצעו לרכז הליגות ואז האישור יפורסם גם באתר איגוד הכדורסל בסרגל עידכוני משחקים.

3. ע"פ ההנחיות שקיבלתם, הן בחוזרים והן בספר המשחקים, הכדור הרשמי של איגוד הכדורסל הוא כדור מסוג "נייקי".
אנו מקבלים דיווחים מהשופטים שחלק מהקבוצות אינן ממלאות את חובתן ואין ברשותן כדורים מסוג "נייקי"..../2
- 2 -

אנו מפנים את תשומת ליבכם שהחל מ-25/11/12 קבוצה שלא תשחק עם כדור מסוג "נייקי" תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.
גם אגודות שלא מדביקות על החולצות שלהן את הסמל של איגוד הכדורסל (בכל הליגות) ואת תגיות שחקנים חריגים (בליגה נערים, נערות, נוער, ילדים,ילדות וקט סל), במידה ולא תסדרנה את הנושא עד לתאריך 25/11/12 תועמדנה לדין משמעתי, בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.

4. להלן נוהל לגבי פירוק קבוצות ששילמו כבר את התשלום השנתי:

קבוצה ששילמה את כל הסכום והתפרקה תקבל בחזרה את דמי הרישום השנתיים בהפחתת הסכומים הבאים (וזאת בתנאי שתתפרק עד לתאריך 31 לדצמבר):

א. הקנס האוטומטי של הפירוק (620 ₪ לקבוצה ראשונה ולכל פירוק של קבוצה נוספת באגודה ישולמו 135 ₪ נוספים).
ב. תשלום מס ליגה - ע"פ התעריף של העונה שעברה (130 ש"ח בליגות נמוכות, 105 ש"ח במחלקות הנוער).
ג. במידה והקבוצה התפרקה לאחר שרשמה כבר שחקנים ינוכה מההחזר לקבוצה הסכום המופיע במחירון האיגוד לגבי מחיר חידוש כרטיס שחקן ומחיר טופס בדיקה רפואית כפול מספר השחקנים שכבר נרשמו.
ד. במידה והפירוק הוא במהלך העונה יקוזז מההחזר לקבוצה גם דמי השיפוט עבור המשחקים הביתיים שקיימה הקבוצה בפועל.

קבוצה שתתפרק החל מתאריך 1 לינואר כל שנה לא תקבל כל החזרים.

5. בהמשך לסעיף 53 ב' בתקנון המשחקים, מצ"ב רשימת הליגות המקבילות לעונת 2013/2014.

ליגות אלה ישמשו עם סיום העונה לשיבוץ קבוצות חלופיות לעונת 2013/2014 במקום קבוצות שתוותרנה על מקומן בליגות או תתפרקנה (לא קשור לשיבוץ הליגות הרגיל שנעשה ע"פ תקנון האיגוד), להזכירכם כי הקבוצה החלופית הראשונה על פי התקנון היא קודם כל היורדת הבכירה.

ליגה ארצית צפון: ליגה א' צפון וליגה א' חיפה.
ליגה ארצית דרום: ליגה א' מרכז וליגה א' דרום.
ליגה א' צפון: ליגה ב' צפון, ליגה ב' עמקים, ליגה ב' זבולון.
ליגה א' חיפה: ליגה ב' שומרון,ליגה ב' שרון וליגה ב' פ"ת.
ליגה א' מרכז: ליגה ב' דן, ליגה ב' ת"א וליגה ב' מרכז.
ליגה א' דרום: ליגה ב' ירושלים, ליגה ב' דרום וליגה ב' נגב.
ליגה ילדים א' לאומית צפון: ליגה ילדים א' צפון וליגה ילדים א' עמקים.
ליגה ילדים א' לאומית חיפה: ליגה ילדים א' חיפה וליגה ילדים א' שומרון.
ליגה ילדים א' לאומית שרון: ליגה ילדים א' שרון וליגה ילדים א' פ"ת.
ליגה ילדים א' לאומית ת"א: ליגה ילדים א' שפלה, ליגה ילדים א' ת"א וילדים א' דן.
.../3


- 3 –

ליגה ילדים א' לאומית מרכז: ליגה ילדים א' מרכז וליגה ילדים א' ירושלים.
ליגה ילדים א' לאומית דרום: ליגה ילדים א' דרום וליגה ילדים א' נגב.
ליגה לאומית נשים צפון: ארצית נשים צפון וארצית נשים חיפה.
ליגה לאומית נשים דרום: ארצית נשים מרכז וארצית נשים דרום.
ליגה ארצית נשים צפון: ליגה א' נשים צפון.
ליגה ארצית נשים חיפה: ליגה א' נשים חיפה וא' נשים שרון.
ליגה ארצית נשים מרכז: ליגה א' נשים ת"א, ליגה א' נשים מרכז.
ליגה ארצית נשים דרום: ליגה א' נשים דרום.
ליגה נוער לאומית צפון וחיפה: ליגה נוער ארצית צפון.
ליגה נוער לאומית שרון ות"א: ליגה נוער ארצית מרכז.
ליגה נוער לאומית מרכז ודרום: ליגה נוער ארצית דרום.
ליגה נוער ארצית צפון: ליגה נוער מחוזית צפון, עמקים וחיפה.
ליגה נוער ארצית מרכז: ליגה נוער מחוזית שרון, ת"א ופ"ת.
ליגה נוער ארצית דרום: ליגה נוער מחוזית מרכז, ירושלים ודרום.
ליגה לאומית נערים א' צפון: ליגה ארצית נערים א' צפון.
ליגה לאומית נערים א' חיפה: ליגה ארצית נערים א' צפון.
ליגה לאומית נערים א' שרון – ליגה ארצית נערים א' שרון.
ליגה לאומית נערים א' ת"א – ליגה ארצית נערים א' מרכז.
ליגה לאומית נערים א' מרכז – ליגה ארצית נערים א' מרכז.
ליגה לאומית נערים א' דרום – ליגה ארצית נערים א' דרום.
ליגה נערים א' ארצית צפון – ליגה נערים א' מחוזית צפון וחיפה.
ליגה נערים א' ארצית שרון – ליגה נערים א' מחוזית שומרון ושרון.
ליגה נערים א' ארצית מרכז – ליגה נערים א' מחוזית ת"א ומרכז.
ליגה נערים א' ארצית דרום – ליגה נערים א' מחוזית ירושלים ונגב.
ליגה נערים ב' לאומית צפון – ליגה נערים ב' מחוזית צפון וחיפה.
ליגה נערים ב' לאומית מרכז – ליגה נערים ב' מחוזית שרון, דן ומרכז.
ליגה נערים ב' לאומית דרום – ליגה נערים ב' מחוזית ירושלים ודרום.
ליגה נערות א' לאומית צפון – ליגה נערים א' מחוזית צפון וחיפה.
ליגה נערות א' לאומית דרום – ליגה נערות א' מחוזית מרכז ודרום.
ליגה נערות ב' לאומית צפון – ליגה נערות ב' מחוזית צפון, חיפה ושרון.
ליגה נערות ב' לאומית דרום – ליגה נערות ב' מחוזית מרכז ודרום.

6 . אנו מזכירים לכם שוב את נושא תקינות האולמות. יש הרבה מקרים שבימי גשם גגות האולמות אינם תקינים ונוזלים מהם מים לשדה המשחק, דבר שגורם לביטולים ולהפסקות משחקים.
אנו מפנים את תשומת ליבכם כי במידה ושופט לא מאשר אולם למשחק עקב רטיבות - על הקבוצה המארחת, עפ"י התקנון, חובה להכין אולם חלופי.
על הקבוצות להתארגן בהתאם לכך, בימים גשומים לבדוק את האולם מספר שעות לפני המשחק ולהיערך להעברת המשחק לאולם חלופי (אם יש צורך בכך).
.../4
- 4 –

7. אנו מפנים את תשומת לבכם, כי בימים שיורד גשם מקומי באזור מסוים בארץ ואין ביטולים
גורפים במגרשים פתוחים בכל הארץ, עקב מזג האוויר, רשאיות 2 הקבוצות לדחות את המשחק
בתיאום עם מנהל האזור של איגוד השופטים למועד החלופי בנוהל גשם המופיע בספר
המשחקים.

8. אנו מפנים את תשומת ליבכם כי בכל השינויים המבוצעים ע"י מנהלי האיזורים של איגוד
השופטים על הקבוצות לוודא עם מנהל האיזור אם יש אישור לשינוי.
עצם הוצאת הפקס, ע"י הקבוצות, למנהל האיזור אינו מהווה אישור לשינוי ובמידה ומשחק לא
יתבצע, עקב כך יועמדו הקבוצות לדין משמעתי.

9. בהמשך לאמור בתקנוני האיגוד, מאחר והוראות האיגוד לא מבוצעות, ברוב המשחקים, רצ"ב תזכורת לגבי הליגות הצעירות:

● תקנון המשחקים ותקנון המשמעת
הגדרות לכללים הוצאת והפסקת משחק עקב התנהגות בלתי ראויה של הורים/אוהדים
בקהל בעת משחק (ליגות נוער, נערים, נערות, ילדות, ילדים וקט סל):

*במידה והשופט נתקל בקריאות גנאי והתנהגות בלתי הולמת מהיציע של הורים או אוהדים
הוא רשאי להפסיק את המשחק ל- 3-5 דקות.
בזמן זה על השופט לגשת למאמן הקבוצה עליה משתייך ההורה/אוהד ולבקש ממאמן הקבוצה
להורות להורה השחקן/אוהד לעזוב את תחומי המגרש.

* על השופט לומר למאמן הקבוצה כי במידה וההורה/אוהד לא יעזוב את תחומי המגרש,
המשחק יפסק והקבוצה תעמוד לדין משמעתי.

* במידה וההורה/אוהד לא עזב את תחומי המגרש, השופט רשאי להפסיק את המשחק ולרשום
זאת בטופס המשחק.

* השופט רשאי להרחיק הורה/אוהד במקרים הבאים:
- קללות נאצה
- הרגשת איום כלפיו
- קריאות גזעניות

* לשופט אין סיבה להרחיק הורה/אוהד במידה ומכיוון היציע יושמעו פניות מחאה מצד
ההורים.

* הוועדה מחליטה שלפני כל משחק לפני זריקת כדור הביניים ראשי 2 הקבוצות יעמדו לפני
הקהל ויקראו את אמנת ההתנהגות, המצ"ב.

* השופט אינו רשאי לפתוח את המשחק לפני הקראת אמנת ההתנהגות..../5- 5 -

אמנת ההגינות

הורים יקרים שלום רב,
היום אנו פונים אליכם ומבקשים להקריא לכם את אמנת ההתנהגות שמופנית אליכם ההורים.
בשם שתי הקבוצות ואיגוד הכדורסל אנו מבקשים למגר את גל האלימות המילולית שפוקד אותנו
במשחקים. אנו מבקשים מכם לבוא ולשתף פעולה עמנו.


עליכם:
● להכיר בכך שהשופט תמיד מכיר ויודע את החוקים טוב יותר, ולרוב רואה את המשחק בצורה
מהימנה יותר.
● למחוא כפיים ולכבד גם את היריב עבור מבצעים נאים במשחק.
● להימנע תמיד מקריאות בוז כנגד השופט השחקן והקבוצה האורחת בכל זמן נתון.
● להימנע תמיד מקללות ומשימוש במילים גסות.
● להימנע מהתערבות פיסית פעילה בכל צורה שהיא במתרחש במגרש.
● לעודד את קבוצתו בצורה תרבותית.
● תזכרו החלום להיות שחקן הוא שלי ולא שלכם.

כשאתם ההורים כועסים על השופט ואו מאמן ו/או מעבירים על שחקנים אחרים בקבוצה ביקורת,
מטרות רבות מתפספסות.
שבו כצופים, תיהנו מאיתנו מהמשחק ואל תעירו הערות מיותרות.

בעוד מספר רגעים המשחק יחל ואנו מבקשים, בכל לשון של בקשה, כבדו אותנו ואת כל הנוכחים
במגרש ואל תשכחו את מה שהקראנו רק לפני מספר דקות.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

בתודה שחקני שתי הקבוצות

10. להלן תזכורת לגבי תקנון מכירת כרטיסים בליגות השונות ובמשחקי הגביע השונים:

תקנון האליפות (משחקים בכל הליגות, למעט ליגת על גברים):
"על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים
עד 48 שעות לפני תחילת המשחק עם העתק למנכ"ל איגוד הכדורסל בפקס".

"הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד 10% מקיבולת האולם המאושרת ע"י
המשטרה ו/או על פי רישיון העסק וזאת מעבר לקבלת 15 הזמנות למשחקים.

"הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה האורחת את כמות הכרטיסים שאותם רכשה הקבוצה
האורחת, 48 שעות לפני תחילת המשחק"..../6
- 6 -


"הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל עונת
עונת המשחקים. עם זאת תהא הקבוצה רשאית להעלות את מחירם של הכרטיסים במשחקי גמר סל , או משחקים בולטים אחרים עד 15% ממחירם הרגיל - זאת עפ"י
שיקולים של הנהלת הקבוצה המארחת".
במקרה של קבוצה מארחת שאינה מוכרת כרטיסים במהלך העונה, תהא הקבוצה המארחת
רשאית למכור לקבוצה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר עד 30 ₪ לכרטיס.

"הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 18 כרטיסי זירה ל-12 שחקנים ול- 6 אנשי צוות שיישבו על הספסל, על פי כרטיסי אישור לזירה שינתנו ע"י הקבוצה המארחת".

תקנון הגביע (כל משחקי הגביע, כולל גביע המדינה לגברים):
הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד 10% מקיבולת האולם המאושרת ע"י המשטרה
ו/או על פי רישיון העסק וזאת מעבר ל-25 ההזמנות המגיעות לה על פי התקנון.
על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים עד 48
שעות לפני תחילת המשחק עם העתק למנכ"ל איגוד הכדורסל בפקס .
הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה האורחת את כמות הכרטיסים שאותם רכשה הקבוצה
האורחת, 48 שעות לפני תחילת המשחק.

הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל עונת המשחקים. עם זאת תהא הקבוצה רשאית להעלות את מחירם של הכרטיסים במשחקים בעלי עניין מיוחד עד 15% ממחירם הרגיל - זאת עפ"י שיקולים של הנהלת הקבוצה המארחת

במקרה של קבוצה מארחת שאינה מוכרת כרטיסים במהלך העונה, תהא הקבוצה המארחת רשאית למכור לקבוצה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר שעד 30 ש"ח לכרטיס.
הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 18 כרטיסי זירה ל- 12 שחקנים ול- 6 אנשי צוות שישבו על הספסל, על פי כרטיסי אישור לזירה שינתנו ע"י הקבוצה המארחת.

חלוקת ההכנסות תהיה שווה בין הקבוצות לאחר ניכוי הוצאות

א. הקבוצה הביתית אחראית לארגון המשחק.
לאחר המשחק תנכה הקבוצה המארחת מההכנסות את הוצאותיה לפי קבלות –
הדפסות כרטיסים ומודעות, תשלום לשופטים ולשופטי המזכירות, הוצאות שכירת
האולם במידה ויש כאלה, תשלום לסדרנים ולשוטרים במידה ויש. יתרת ההכנסה
תחולק שווה בשווה בין שתי הקבוצות.

ב. הקבוצה האורחת זכאית לשים משקיפים ומפקחים מטעמה בשערי הכניסה למגרש
ובקופה על מנת לפקח על מכירת הכרטיסים וכניסת הקהל למגרש.

ג. הקבוצה המארחת אחראית לחלוקת כרטיסי ההזמנה למשחק. היא חייבת לתת
לקבוצה האורחת 25 כרטיסי הזמנה ותהיה רשאית לחלק עד 100 הזמנות נוספות, זאת
מלבד ההזמנות שהיא חייבת לתת לאנשי איגוד הכדורסל ואיגוד השופטים וכניסה
חופשית לאנשי התקשורת ע"פ הנהלים הקיימים.

.../7
- 7 –ד. במידה והוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף הקבוצה האורחת
בהוצאות המשחק.

ה. קבוצה לא רשאית למכור בכרטיסי המנוי שלה את משחקי הגביע. במנויים של הקבוצה
לא ייכללו משחקי גביע המדינה. במשחקי הגביע יימכרו רק כרטיסים בודדים שהוצאו
ע"י הקבוצה הביתית למשחק.

ו. במידה ויהיו חילוקי דעות בין הקבוצות על חלוקת ההכנסות, ישמש מנכ"ל האיגוד
כבורר.בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות