דקת דומיה הערב לזכרו של השר זאבי ז"ל

12:05 18/10/2001
        
                             18 אוקטובר 2001


לכבוד :

מר אבי סגל -
מזכיר איגוד השופטים


נכבדי,


הנדון : דקת דומיה בתאריך 18/10/01


בכל משחקי הכדורסל המתקיימים ביום חמישי 18/10/01 תהיה

דקת דומיה לפני פתיחת המשחק לזכרו של השר רחבעם זאבי ז"ל.

אנא העבר הנחייה זו לשופטי המשחקים.


                         בכבוד רב,

                         נפתלי גושן
                         רכז הליגות
העתק : מר יהודה שקמה - מזכ"ל איגוד הכדורסל
     מר צחי נגה - דובר איגוד הכדורסל
    
F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2202.DOC