ביטולים עקב גשם

12:11 16/11/2011

1611/11
איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום רביעי,

ה-16/11/11 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל
O