קבוצות ליגה ילדים א' מחוזית ,קבוצות ליגה ילדות: משחקים ביום 18/4/12 -ערב יום השואה

10:08 14/03/2012

13 מרץ 2012

לכבוד

קבוצות ליגה ילדים א' מחוזית
קבוצות ליגה ילדות

ג.נ.,
הנדון: משחקים ביום רביעי 18.04.12

ביום רביעי 18.04.12 מתקיימים ברחבי הארץ משחקים בליגה ילדים א' מחוזית וילדות.
כל המשחקים נקבעו מראש לשעה 16:00 מאחר ואותה ערב הוא ערב יום השואה ולא ניתן לשנות את המשחקים מהשעה הנקובה-16:00.
איגוד השופטים מתקשה לשבץ שופטים לכל המשחקים ויתכן שיהיו משחקים שהקבוצות יצטרכו ע"פ התקנון לקיימם בשיפוט נציגי הקבוצות.
ע"מ למנוע קיום משחקים עם נציגי קבוצות יכולות קבוצות בהסכמה ביניהם מול מנהל האזור של איגוד השופטים לשנות את יום המשחק ולתאם עם מנהל האזור של איגוד השופטים יום חלופי: הקדמה לפני 18.04.12 או דחייה עד תאריך 01.05.12.


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות