החלטות הנהלה-מבנה ליגה לאומית וליגה ארצית גברים

09:38 03/10/2004
29 ספטמבר 2004
לכבוד:

קבוצות ליגה לאומית גברים
קבוצות ליגה ארצית גברים

א.נ.,


הנדון: החלטות הנהלת האיגוד למבנה
ליגה לאומית וארצית גברים


לאור אי הבהירות הקיימת כיום לגבי מצבן של מספר קבוצות מבחינת אישורן בבקרה התקציבית החליטה הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 28/09/04 על מספר חלופות לגבי מבנה הליגות ועליות וירידות בעונה זו - 2004/2005.
חלופות אלה יהיו בתוקף כפוף ובהתאם להחלטות הבקרה התקציבית לגבי אישור או אי אישור קבוצות לליגות.

1.    במידה ובליגת-העל יהיו בעונה זו (עונת 2004/2005) 10 או 11 קבוצות הרי רק קבוצה אחת מליגה לאומית תעלה לליגת-העל (במקום 2 קבוצות).
שיטת סדרת הגמר בגמר-סל בליגה לאומית תשתנה ותתקיים בשיטת הטוב מחמישה משחקים.

2.    במידה וליגה לאומית תימנה בעונה זו 13 קבוצות, וזאת עקב ירידת קבוצות מליגת-העל בגלל אי אישור תקציבן, הרי בסוף העונה תרדנה 3 קבוצות מליגה לאומית לליגה ארצית.

3.    במידה וליגה לאומית תימנה בעונה זו 14 קבוצות, וזאת עקב ירידת קבוצות מליגת-העל בגלל אי אישור תקציבן, הרי בסוף העונה תרדנה 4 קבוצות מליגה לאומית לליגה ארצית.

4.    במידה וליגה ארצית תימנה בעונה זו 13 קבוצות, וזאת עקב ירידת קבוצות מליגה לאומית בגלל אי אישור תקציבן, הרי בסוף העונה תרדנה 3 קבוצות מליגה ארצית לליגה א'.

5.    במידה וליגה ארצית תימנה בעונה זו 14 קבוצות, וזאת עקב ירידת קבוצות מליגה לאומית בגלל אי אישור תקציבן, הרי בסוף העונה תרדנה 4 קבוצות מליגה ארצית לליגה א'.


בברכה,


נפתלי גושן
רכז הליגות