חובת הצגת כרטיס מאמן

09:36 02/11/2003


                30 אוקטובר 2003


לכבוד

קבוצות יו"ר ליגת-על נשים
קבוצות יו"ר ליגת על גברים
קבוצות ליגה לאומית גבריםג.א.נ.,


החל מיום ראשון ה-9/11/03 מאמן שאין ברשותו כרטיס מאמן לא יוכל לנהל את משחק קבוצתו וכן לשבת על ספסל המחליפים.
אבקש מכל אלה שטרם הסדירו עיניינם מול ארגון המאמנים לעשות זאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום חמישי ה-6/11/03.

בתודה על שיתוף הפעולה.

                                בכבוד רב,

                                יהודה שקמה

                                מזכ"ל
העתק : מר אבי סגל - מזכיר איגוד השופטים
F:\עדית\יורכללי\613.DOC