תכנית חדשה לליגה נערות ב' נגב

16:31 16/11/2010

14 נובמבר 2010
לכבוד
קבוצות ליגה נערות ב' נגב

ג.א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה נערות ב' נגב, 121

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 5 קבוצות.
הליגה תוכננה לשלושה סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בארבעה סיבובים ומשחקי גמר סל.
סיבובים א' וב' ייערכו כמתוכנן.

סיבוב ג' וסיבוב ד'
להלן תוכנית חדשה לסיבוב השלישי והרביעי:

מחזור 1: יום שלישי 25/01/11 שעה מחזור 6: יום שלישי 01/03/11 שעה
ביתר אשדוד – חופשית
מכבי באר שבע – מכבי באר שבע/דימונה 18:30 18:00
אליצור אשדוד/אשקלון – הפועל באר טוביה 17:30 18:00

מחזור 2: יום שלישי 01/02/11 שעה מחזור 7: יום שלישי 08/03/11 שעה
חופשית – הפועל באר טוביה
מכבי באר שבע/דימונה – אליצור אשדוד/אשקלון 18:00 17:30
ביתר אשדוד – מכבי באר שבע 18:30 18:30

מחזור 3: יום שלישי 08/02/11 שעה מחזור 8: יום שלישי 15/03/11 שעה
מכבי באר שבע – חופשית
אליצור אשדוד/אשקלון – ביתר אשדוד 17:30 18:30
הפועל באר טוביה – מכבי באר שבע/דימונה 18:00 18:00

מחזור 4: יום שלישי 15/02/11 שעה מחזור 9 יום שלישי 22/03/11 שעה
חופשית – מכבי באר שבע/דימונה
ביתר אשדוד – הפועל באר טוביה 18:30 18:00
מכבי באר שבע – אליצור אשדוד/אשקלון 18:30 17:30

מחזור 5: יום שלישי 22/02/11 שעה מחזור 10: יום שלישי 29/03/11 שעה
אליצור אשדוד/אשקלון – חופשית
הפועל באר טוביה – מכבי באר שבע 18:00 18:30
מכבי באר שבע/דימונה – ביתר אשדוד 18:00 18:30

.../2


- 2 –


גמר סל עליון (מקומות 3 – 1)
מקום ראשון – מקום שלישי: יום שלישי 05/04/11
מקום שני – מקום שלישי: יום ראשון 10/04/11
מקום ראשון – מקום שני: יום רביעי 13/04/11

גמר סל תחתון (מקומות 5 -4)
מקום רביעי – מקום חמישי: יום שלישי 05/04/11
מקום חמישי – מקום רביעי: יום שלישי 12/04/11
בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות


העתק: איגוד השופטים
O:\עידית\נפתלי\ליגות\2010-11\נערות\כללי\500-תכנית חדשה-נגב,121.doc