תכנית חדשה לנערות ב' נגב

11:07 10/12/2008
                    
                                 09 דצמבר 2008

לכבוד                     

קבוצות ליגה נערות ב' - נגב


א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה נערות ב' נגב: 114

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 4 קבוצות.
הליגה תוכננה ל-4 סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל ב-6 סיבובים
סיבובים א' ו-ב' ייערכו כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ג' וסיבוב ד' :

סיבובים ג' ו-ד''
•    מחזורים מס' 11, 12, 14, 17,16 ייערכו כמתוכנן ע"פ התכנית.


להלן מועדים חדשים למשחקים במחזורים 13, 15, 18, 19, 20:
•    מכבי באר שבע - הפועל אילת: יום שלישי 31/03/09 שעה 17:00
•    הפועל אילת - הפועל באר טוביה: יום שישי 13/03/09 שעה 14:30
•    הפועל אילת - מכבי באר שבע: יום שישי 27/02/09 שעה 14:30
•    הפועל חבל איילות - הפועל באר טוביה: יום שבת 14/03/09 שעה 11:00 בבוקר
•    הפועל חבל איילות - מכבי באר שבע: יום שבת 28/02/09 שעה 11:00 בבוקר
•    הפועל באר טוביה - הפועל חבל איילות: יום שלישי 24/02/09 שעה 17:00
                                    .../2-2-

סיבוב ה' וסיבוב ו'
להלן תוכנית חדשה לסיבוב החמישי והשישי:

מחזור 21 : יום שלישי 20/01/09    שעה מחזור 24: יום שלישי 31/03/09 שעה
הפועל באר טוביה-מכבי באר שבע     18:30                     17:00
הפועל אילת - הפועל חבל איילות     17:00                      17:00

מחזור 22 : יום שלישי 27/01/09     שעה    מחזור25: יום חמישי 16/04/09 שעה
מכבי באר שבע-הפועל חבל איילות     17:00            (18/04/09)      11:00
הפועל באר טוביה-הפעל אילת 17:00            (06/02/09)      14:00

מחזור 23 : יום שלישי 03/02/09     שעה מחזור 26: יום שלישי 21/04/09 שעה
הפועל אילת-מכבי באר שבע      15:00    (17/04/09)              17:00
הפועל חבל איילות-הפועל באר טוביה     11:00    (07/02/09)               17:00
                                    בכבוד רב,


                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות