הזמנה לכנס - רובד תחרותי שוטף 24.12.14:

13:15 15/12/2014

הודעה על פתיחת הקרן
רובד תחרותי שוטף – תקציב 2014

הטוטו מזמין נציגי איגודים ועמותות ספורט, ראשי רשויות
ומנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות, לכנס הסברה לקרן: "תחרותי שוטף".
בכנס יוצגו אמות המידה ואופן הגשת הבקשות.
הכנס יערך ביום רביעי, ב' בטבת תשע"ה, 24/12/14, בשעה: 10:30
במתחם בית העם – היכל התרבות העירוני,
רח' יעקב 48, רחובות. חניה חופשית.

מצ"ב מפת הגעה לכנס.