תקופת החגים של קבוצתכם

09:01 02/06/2015

01 ביוני 2015

לכבוד

______________
ג.א.נ.,


הנדון: תקופת החגים של קבוצתכם

נבקשכם להעביר לנו בפקס בצורה מסודרת, עד לתאריך 01/07/15, את כל
תאריכי החגים של קבוצתכם (כולל מועדים מדויקים של חודש הרמאדן),
על מנת שנוכל להתחשב ולא לקיים משחקים בתקופת החגים וכן לדאוג
לכך שבתקופת הרמאדן המשחקים ייערכו בשעות מאוחרות.

תשובה מהירה מכם תעזור לנו לשבץ תאריכים חלופיים שיופיעו כבר
בתוכנית המשחקים ולא נצטרך לבצע שינויים ברגע האחרון, דבר שמקשה
על המערכת כולה ובפרט על איגוד השופטים.

*** חוזר זה מיועד לקבוצות שאינן חוגגות את חגי ישראל
היהודיים.בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות