חוזר רשמי מספר 9 לעונת 2011/2012

15:16 09/02/2012

08 פברואר 2012

לכבוד

______________


ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 9 לעונת 2011/2012

החל מעונת המשחקים הקרובה 2012/13 יחולו שינויי החוקה החדשים בכל הליגות, ללא
יוצא מן הכלל.

איגוד הכדורסל פיצל את שינוי הסימונים במשך שנתיים לכל הליגות, ובליגות על גברים
ונשים, לאומית גברים, לאומית נוער ונערים ולאומית נערות משחקים כבר לפי החוקה
החדשה.
עכשיו הגיע המועד שכל הליגות ישחקו באותה החוקה.
גם כל פעילות הנבחרות באירופה מתקיימים לפי החוקה החדשה.

אנו מזכירים לקבוצות את השינוי כבר מהיום, על מנת שכל הקבוצות, בכל הליגות,
תוכלנה להתארגן באופן מסודר לעונת המשחקים הבאה וזאת בהמשך להודעה קודמת
שלנו שפורסמה בתאריך 17/04/11 בחוזר רשמי מס' 7 לעונת המשחקים 2010/11.

הקבוצות מחוייבות בסימון חדש של רחבת 3 השניות (רחבה מרובעת ולא טרפז), סימון
חדש של קשת 3 הנקודות (בגודל 6.75 מ') וכן שעון 24 שניות, עפ"י החוקה החדשה
(תוספת מצב שבו ניתן להחזיר את השעון מ-24 שניות ל-14 שניות).

באתר האיגוד יש שרטוט ובו הסימונים החדשים וכן שינוי החוקה לגבי חוק 24 השניות.

בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות
O